Melding

Stichting Rozentuin

Vernieuwingsproces
Op 20- september-2006 is de stichting rozentuin opgericht  in Surniame. Door de groei en de veranderende behoeften van de Surinaamse moslim gemeenschap op verschillende sociaal- maatschappelijke terreinen, zijn ook de projecten en activiteiten op deze gebieden verfijnd en aanzienlijk uitgebreid.
 
Om het groeiende aantal activiteiten en projecten verder te kunnen ontwikkelen en te professionaliseren zijn de inhoudelijke accenten verschoven en worden er tevens belangrijke veranderingen binnen de structuren doorgevoerd.
Het gaat hier met name om de loskoppeling van de niet-religieuze functies binnen de vestiging. Deze ontstane organisatie, tw Stichting Rozentuin krijgt de verantwoordelijkheden voor de sociaal, cultureel, maatschappelijke, informatieve, recreatieve en educatieve activiteiten 
en projecten overgedragen.
 
Stichting Rozentuin
Stichting Rozentuin is actief op verschillende terreinen. Er worden specifieke activiteiten ontplooid voor bepaalde doelgroepen, zoals jongeren, vrouwen en ouderen.
 
Via deze weg willen wij nader ingaan op één van onze projecten, namelijk het Project “Intern Educatiecentrum”. Ook zullen wij kort aangeven  wat onze andere activiteiten zijn.